اختصاصی

بيانيه‌ي شوراي عالي تهيه‌كنندگان و توزيع‌كنندگان سينماي ايران: «روند انتخاب فيلم‌ها توسط سينماداران، سينما را به قهقرا كشانده است»

 

در اين بيانيه آمده است:«بحث‌ها و جدلهاي اخيربر سر ارائه و يا عدم ارائه جدول اکران فيلمهاي سينمايي از سوي دولت، سبب شد تا يک بار ديگر موضوع نمايش در کانون توجه اهل فرهنگ و سينما قرار گيرد.بحراني بودن وضعيت سينماي ايران در بخش نمايش، در ماهها و سالهاي اخير، حکايت از ضرورت تجديد نظر در نحوه انتخاب فيلمها براي نمايش عمومي دارد.

مطالبات افکار عمومي در مقطع زماني کنوني ارتقا يافته و ديگر با سليقه انتخاب‌کنندگان فعلي فيلمها که شامل تعداد محدودي از سالن‌داران سينماست، منطبق نيست. اگر همچنان سالن‌داران بخواهند سليقه‌ي خود را به مخاطبان سينما تحميل کنند، اتهام رواج ابتذال از سينماي ايران مرتفع نخواهد شد.

سالن داران عملا ثابت کرده‌اند که در انتخاب فيلمها اسير گرايشهاي اقتصادي خود هستند و براي نمايش فيلمها به جنبه‌هاي فرهنگي توجهي ندارند. البته تجربه‌ي يک سال اخير ثابت کرده که آنها در تشخيص‌هاي اقتصادي نيز راه خطا رفته‌اند.

توجه وگرايش بيش ازحد به وجه اقتصادي سينما،يقينا منجر به تضعيف بُعدفرهنگي سينما مي‌شود. اين چرخه معيوب توليدکنندگان را نيز به گرداب توليدات سطحي مي‌کشاند ونهايت اين روند غيرعقلاني گريز و واپس‌زدگي مخاطب را به‌دنبال دارد.

همان‌گونه که آثار و شواهد اوليه آن روز به روز عيان‌تر مي‌شود.روند انتخاب فيلمها توسط آنها سينما را به قهقرا کشانده و بيم آن مي‌رود سينماي ايران را به سالهاي ابتدايي دهه پنجاه کشاند.

سالهايي که در آن مردم سالنهاي سينما را ترک کردند و فيلمهاي ايراني، صحنه را به نفع فيلمهاي خارجي و بيگانه خالي کردند. همان طور که اينک پر کردن سالنها را با فيلمهاي خارجي، آرزو مي‌کنند و براي خالي نبودن عريضه درسالنهاي سينما فوتبال پخش مي‌نمايند.

اينک که معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پذيرفته همچنان انتخاب فيلمها براي اکران به عهده اهل سينما باشد، شوراي عالي تهيه‌کنندگان سينما که شامل مجمع فيلمسازان سينماي ايران، کانون تهيه‌کنندگان سينما و انجمن تهيه کنندگان مستقل سينما مي‌شود معتقد است براي بسامان سازي و براي ايجاد امکان نمايش عمومي فيلمهاي ارزنده و مستقل، بايد دست سالن‌داران از انتخاب فيلمهاي اکراني کوتاه شود.

بايد تهيه‌کنندگان، که اصلي‌ترين بانيان توليد فيلمهاي ارزشمند سينماي ايران هستند، تصميم‌گيران اصلي اکران فيلمها باشند. اين تهيه‌کنندگان هستند که موجبات بالندگي سينماگران را در باروري ايده‌هاي بکر فراهم مي‌کنند و بنابراين آنها هستند که در انتخاب فيلمها براي اکران مي‌توانند صاحب تشخيص باشند. آنها مي‌توانند سينماي ايران را با سلايق مردم روزهمگام کنند وپاسخ‌گوي تمام گرايشات موجود در ميان مردم باشند.»

 

منبع: ایسنا

 

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط

بانک اطلاعات هنری