برگزاری کارگاه نشانه-معناشناسی ادبیات در شهر کتاب

 

 

 

 

نشانه-معناشناسی ادبیات


مرکز فرهنگی شهر کتاب با حضور دکتر حمیدرضا شعیری کارگاه نشانه-معناشناسی ادبیات برگزار می‌کند.

 

به گزارش بخش پژوهشی آکادمی هنر، از سری نظریه و تحلیل گفتمان ادبی، دکتر حمیدرضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو جامعه بین‌المللی نشانه‌شناسی کارگاه تازه‌ای را برگزار خواهد کرد. در توضیح این کارگاه آمده است:

«یکی از ویژگی‌های مهم گفتمان‌های ادبی ویژگی کنشی است؛ اما کنش‌ها در شرایط متفاوت دست‌خوش تغییر می‌شوند و به همین دلیل جایگاه کنش آن‌ها تضعیف شده، شرایط برای عبور به گسست فراهم می‌شود. گسست گفتمانی در سطوح مختلفی عمل می‎کند که بررسی آن‌ها نیاز به مطالعه روش‌مند دارد. گسست می‌تواند تابع شرایط فرهنگی، عاطفی، هویتی، اخلاقی و تنشی شکل گیرد؛ اما در این میان گفتمان می‌تواند وارد یک جریان پادساز گشته و با به کارگیری پادهای متفاوت یا از گسست عبور کند و یا سازوکاری برای ارائه نماید. بر اساس این، هدف از برگزاری دوره دوم کارگاه‌های نشانه-معناشناسی ادبیات (2) بررسی گسست و پیوست گفتمانی با توجه به کارکردهای متفاوت گفتمان ادبی است».
در این دوره درباره‌ی کنش‌زایی و کنش‌زدایی در گفتمان ادبی، گفتمان ادبی و فرهنگ، پادگفتمان ادبی، تعامل فضاهای گفتمانی بحث و گفت‌وگو خواهد شد. علاقه‌مندان به حضور در دوره‌ی آموزشی تا 27 آذر فرصت دارند در ساعت اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب اقع در خیابان بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کچه‌ی سوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 88723316 و 88717458 تماس بگیرند.

 

 

 

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر