راه اندازی دکتری تئاتر در دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر فردوس حاجیاندانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در مقاطع بالا قصد پذیرش دانشجو دارد.


به گزارش بخش پژوهشی آکادمی هنر، از سوی دکتر عبدالحسین مختاباد رییس دانشکده هنر و معماری دکتر فردوس حاجیان مسیول راه اندازی و مدیر گروه دکتری تیاتر خواهد شد. دکتر حاجیان که خود عضو هیئت علمی گروه تیاتر همان دانشکده است پیش از این ریاست دانشکده و ریاست واحد تهران مرکز را نیز برعهده داشته است.


این برگزیده یونسکو و دارنده مدال خوارزمی که پژوهش های مختلفی را در هنر به خصوص در تیاتر انجام داده، پس از انتصاب این سمت علمی برنامه ریزی های لازم را آغاز کرده است. گفتنی است در مقطع دکتری سینما در رشته تیاتر دانشگاه تهران در سه دوره با فواصل سه یا چهار ساله دانشجویانی را جذب کرده و طبق اعلام دکتر بهروز محمودی بختیاری ریاست تحصیلات تکمیلی دانشکده نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران جذب دانشجو در حاضر متوقف شده است. با این وجود دانشگاه آزاد تنها محل برای فارغ التحصیلانی خواهد بود که بخواهند در ایران در مقاطع عالی ادامه تحصیل دهند.

درباره نویسنده :
نام نویسنده: تحریریه آکادمی هنر