اختصاصی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برنامه کامل پردیس زندگی در زمان جشنواره فیلم فجر
  برنامه سالن شماره یک پردیس زندگی جشنواره فیلم فجر ادامه مطلب: برنامه کامل پردیس زندگی در زمان جشنواره فیلم فجر اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برنامه کامل پردیس کیان در زمان جشنواره فیلم فجر
   آدرس پردیس کیان: بزرگراه نواب ،بعد از پل شهید حق شناس ،خروجی شهید چراغی ،شماره ۴۱     اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برنامه کامل پردیس ملت در زمان جشنواره فیلم فجر
  برنامه سالن شماره یک پردیس ملت جشنواره فیلم فجر     برنامه سالن شماره دو پردیس ملت جشنواره فیلم فجر     برنامه سالن شماره سه پردیس ملت جشنواره فیلم فجر     برنامه سالن شماره چهار پردیس ملت جشنواره فیلم فجر     آدرس  پردیس ملت: تهران - خیابان ولیعصر - بزرگراه نیایش -مقابل بزرگراه کردستان - تلفن ۲۳۱۶۲     اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برنامه کامل سینما جوان در زمان جشنواره فیلم فجر
  آدرس سینما جوان: شریعتی ، بالاتر از پل صدر ، مجتمع چمران - تلفن ۲۲۲۰۳۰۳۱      اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
برنامه کامل اریکه ایرانیان در زمان جشنواره فیلم فجر
     آدرس اریکه ایرانیان: شهرک غرب - بلوار فرحزادی - نبش ارغوان غربی - تلفن ۲۲۳۷۰۰۰۱-۵ - داخلي ۱     اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.50 (1 رای)
برنامه کامل سینما فلسطین در زمان جشنواره فیلم فجر
  برنامه سالن شماره یک سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر     برنامه سالن شماره دو سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر     برنامه سالن شماره سه سینما فلسطین جشنواره فیلم فجر     آدرس سینما فلسطین: خیابان طالقانی‌ ، نبش خیابان صبا - تلفن ۶۶۴۹۸۱۲۶,۶۶۹۶۵۳۷۳-۴    اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 2.00 (3 رای)
برنامه کامل سینما فرهنگ در زمان جشنواره فیلم فجر
  برنامه سالن شماره یک سینما فرهنگ جشنواره فیلم فجر       برنامه سالن شماره دو سینما فرهنگ جشنواره فیلم فجر   آدرس سینما فرهنگ: خیابان شریعتی، بالاتر از دولت تلفن: 22601205    اضافه کردن دیدگاه جدید

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما