اختصاصی

نقاشی

سینمای ایران / تلویزیون

سایر هنر ها

تحریریه

یادبود باد اسپنسر

 جشنواره کن 2016

خیلی دور و خیلی دورتر

خیلی دور و خیلی دورتر

میرکریمی، در سینمایش از قصه گویی فرار می کند. او در یک حبه قند نیز با تکیه بر لحظه هایی درخشان، و نه قصه‌ای درخشان، فیلمی مشوش ارائه کرد و با توسل بر دوربین قدرتمند حمید خضوعی ابیانه، سعی در پوشاندن خلا داستان را در فیلم اش داشت.در دختر نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد.

ادامه مطلب

تحلیل ادبی

بانک اطلاعات هنری

  • Theater
  • Gallery Guide