اختصاصی

  • سینما نوو از زبان گلوبر روشا

    سینما نوو (به انگلیسی: Cinema Novo) جنبشی در سینمای برزیل بود که در دهه‌های پنجاه و شصت در سینمای برزیل پا گرفت. فیلمسازانی چون گلوبر روشا و نلسون پریرا دوس سانتوس این جنبش سینمای را آغاز کردند. شعار اصلی این فیلمسازان این بود: «یک دوربین در دست و یک ایده در ذهن». سینمای نوو، ماهیتی ضداستعماری داشت ...

    

نقد ۱۰ فیلم برتر منتقدان آکادمی هنر در سال ۲۰۱۶

تحلیل ادبی