اختصاصی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
نخل‎های طلای کن اهدا شدند، رونوشت برابر اصل بی نصیب نماند
جشنواره کن دیگری هم آمد و رفت. جشنواره ‎ای که چند سالی است اسیر حواشی زیادی است. از راه رفتن ره روزه ستارگان در جشنواره بر روی فرش قرمز گرفته تا نگاه سیاسی که دنبال می کند. هر چند ژیل ژاکوب بگوید این جشنواره یک رویداد فرهنگی است ولی برای ما باورش سخت می‎باشد که، پس این همه تناقض در چیست؟ مگر می‎شود فیلم ضد نازی ساخته شود و کن آن را بهترین نخواند. شاید نتوانیم فراموش کنیم سال گذشته در حضور حرامزا

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما